Hitta din butik
Meny
  1. Start
  2. Inspiration
  3. Är den omtalade doftklossen ett skämt?
Behöver du hjälp? Kontakta oss här

Är den omtalade doftklossen ett skämt?

Nej...produkten Doftkloss Skog är ett resultat av att formstudenterna Karl Bern & Ebba Ipsen från designskolan Konstfack vill sätta vår svenska skog på kartan och uppmärksamma oss om att skogen har ett större värde än att fungera som virke.

Inför Stockholm Design Week 2019 fick formstudenter från Beckmans designhögskola och industridesign på Konstfack i grupper om två i uppdrag av Designtorget att ta fram en produkt utifrån briefen: En bit av Skandinavien som får följa med hem. 10 produkter lanserades under Designveckan hos Designtorget. Formstudenterna Karl Bern och Ebba Ipsens produkt Skog har fått extra mycket uppmärksamhet.

Vad är Skog?

-Vår produkt är en färsk bit tall som under en begränsad period kommer att utsöndra flera ämnen som tillsammans kallas phytoncider. Det japanska fenomenet Shinrin Yoku - att skogsbad går ut på att bara vara i skogen och få i sig phytoncider. Ämnena minskar de negativa effekterna av stress samtidigt som immunförsvarets NK-celler ökar. Vår produkt är Take Away-versionen av Shinrin Yoku. När den har torkat avtar effekten och då kan man som så många påpekat använda den som ved. I formarbetet jobbade vi mycket med olika geometriska former men fastnade för det ikoniska vedträt. Vi ville att man skulle bli lite arg av att se den men också gärna köpa den. Det är mer en conversation piece än något dekorativt, även om jag tycker att den gör sig minst lika bra som ett par snittblommor i vas. 

Sedan Skog lanserades hos Designtorget har flera frågor kring hållbarhetsperspektivet dykt upp. Formstudenterna förklarar hur de ser på hållbarhet: 

-Vi hade en cirkulär ekonomi som modell för vår produkt. Till prototypen tog jag och Ebba skog från min mark men till produktionen hade Alfrida blåst omkull en hel del tall, då kontaktade jag en skogsägare i Mälardalen och kunde hitta tall närmare det tänkta försäljningsstället. Det är en absolut nödvändighet att som formgivare ta med hållbarhetsaspekten i allt arbete, det var tillsammans med skogsintresset och kärleken till landsbygden de gemensamma värden vi tog med oss in i det här projektet. 

Formstudenternas syfte med produkten var att uppmärksamma oss om att skogen har ett större värde än att fungera som ett virke eller en tallkloss.

- För att nå ut med vårt budskap använde vi oss av de verktyg vi hade åtkomst till, alltså vår design och hur vi presenterade formen. Vi ville få igång buzz. Vi hoppades att vår produkt skulle skapa en diskussion om att skogen kanske har ett större värde än virke, eller en tallkloss. Skogen är något livsnödvändigt även för oss människor, det är lätt att glömma bort, säger Karl Bern. 

Och buzz fick de. Skog är en produkt som väcker känslor, irritation och många åsikter. Varför tror ni att Skog har väckt så mycket engagemang?

- Jag tror att är för att det ser ut som ett vedträ och när det har torkat också kan bli ett vedträ, det irriterar i förhållande till priset. Jag har egen skog och vet vad jag får per kubik om jag säljer tall, enligt den logiken är Skog hutlöst dyr. Tar man fram produktens syfte och jämför med kosttillskott så kostar 90 dagsdoser järn 300 kronor och det är bara 1 gram järn totalt samtidigt som järn som råvara bara kostar 2 kronor kilot. Det är olika förädlingsgrad och därför kanske en dålig jämförelse, men om man inte har skog är det inte helt lätt att få tag i helt färsk tall, det ska dessutom helst vara segvuxen tall från hällmark eller myr.

Om samarbetet mellan Designtorget och designskolorna

Formstudenterna har fått 6 veckor på sig att ta fram en idé till slutlig produkt som de får möjlighet att marknadsföra och sälja hos Designtorget under en begränsad period. På så sätt ger Designtorget formstudenterna möjligheten att utöva branschanknuten produktion, marknadsföring och sälja via en etablerad återförsäljare i ett tidigt stadie.

Vill du ge dig ut till skogen istället? Här hittar du det du behöver till ditt nästa äventyr i naturen.