Stolab

På Stolab har vi tillverkat möbler på samma plats i Smålandsstenar sedan 1907. Det har gett oss en värdefull skatt av kunskap som präglar hela vår verksamhet.

 

I vår fabrik samsas rent hantverk med en modern, maskinell tillverkning där yrkesstolthet, kunskap och kärlek till det massiva träet utgör gemensamma nämnare. Att all tillverkning, montering och stor del av formgivningsprocessen sker på samma plats, gör att vi kan nå upp till de högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet som ska förknippas med Stolab. Det gör också att alla blir delaktiga i och känner ansvar för hela processen - från ursprunglig tanke till levererad produkt.

Vi känner en stolthet över vår historia, men drivkraften finner vi i att utveckla Stolab på alla sätt.

Köp nu