Betala med Klarna & Swish
Presenttips! Upp till 20%
Fraktfritt till ombud över 499kr

Hållbarhet

Designtorget strävar efter att erbjuda prisvärda produkter av hög kvalitet. En viktig del i vårt arbete speglas också av vårt förhållningssätt gällande hållbarhet och transparens i förädlingsprocessen - vi kallar det Klarhet! 

 

Vad är hållbarhet för Designtorget?

Designtorgets hållbarhetsprogam Klarhet bygger på ett åtagande om tydlighet och transparens i kommunikationen kring hur vi arbetar för en mer hållbar och rättvis värld. Hållbarhet ska vara en självklar del i de affärsmöjligheter vi skapar och i vår kommunikation med våra kunder. Vi vill vara tydliga om vår påverkan och hur långt vi har kommit på resan mot en hållbar verksamhet. Ambitionen är att bidra till lösningar på en del av de globala utmaningar som vi tillsammans står inför och på så sätt bli vi också relevanta i framtiden. Hållbarhet för oss omfattar miljö, människor och möjligheter.

 

Designtorgets tre fokusområden för Klarhet

 

Våra 6 löften

Miljö

1. Designtorget ska vara en motpol mot ohållbar konsumtion.

2. Designtorget gör det enklare för alla att göra hållbara val.

Människor

3. Långsiktighet är grunden för våra relationer och beslut.

4. Mångfalden i vårt samhälle ska synas i sortimentet och bland medarbetarna.

Möjligheter

5. Skapa affärsmöjligheter och/eller affärsmodeller som är hållbara”

6. Stödja innovation och entreprenörskap/egenföretagande som leder till hållbara lösningar”.

 

MiljöEn motpol mot ohållbar konsumtion

 

Löfte

 1. Designtorget ska vara en motpol mot ohållbar konsumtion.
 2. Designtorget gör det enklare för alla att göra hållbara val.

 

Varför är detta viktigt?

Dagen då vi förbrukat vår planets förnybara resurser inföll rekordtidiga 1 augusti 2018. Globalt lever vi som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade ca 4 planeter (WWF, 2018). Varje år hamnar 8 miljoner ton plast i våra hav och endast 14 procent av plastförpackningarna runt om i världen återvinns (World Economic forum, 2016).


Människors användning av fossila källor som t.ex. kol, olja och gas har gjort att klimatförändringarna accelererat i en enorm takt jämfört med de naturliga skiftningarna i temperatur som vår planet går igenom i cykler. Den globala uppvärmningen som vi nu är mitt i får enorma följder som havsnivåhöjningar, skogsbränder, stormar och extremtemperaturer. Forskare vid Stockholm Resilience centre (2019) varnar idag för att jorden riskerar att hamna i ett tillstånd av självuppvärmning redan vid en global uppvärmning av 2 grader. Tillståndet kallar de för ”hothouse earth” och kommer leda till katastrofala effekter som havsnivåhöjningar på upp till 60 meter (Stockholm resilience centre, 2019).

 

Långsiktiga mål

 • Majoriteten av produkter som vi säljer håller en livstid och kan gå i arv eller säljas vidare.
 • 100 procent av Designtorgets egna produktlinje ska vara hållbar enligt bedömningskriterierna för hållbart sortiment.
 • 50 procent av DT:s produkter ska innehålla A-klassade material och 100 procent minst B-klassade 
 • 100 procent av ätbart sortiment ska vara ekologiskt.

 

MänniskorMångfald rättvisa & långsiktiga relationer

 

Löfte

 1. Långsiktighet är grunden för våra relationer och beslut.
 2. Mångfalden i vårt samhälle ska synas i sortimentet och bland medarbetarna.

 

Varför är detta viktigt?

Konflikter, naturkatastrofer och förtryck har gjort att över 20 miljoner människor i vår värld befinner sig på flykt. (UNHCR/FIGURES AT A GLANCE). I Sverige har vi gått från att ha varit ett relativt homogent samhälle till ett mångkulturellt på bara en generation. Samtidigt ökar orättvisorna och 70 % av världens befolkning lever i länder där klyftorna har ökat de senaste trettio åren. (OXFAM EVEN IT UP, 2016). Orättvisorna rör allt från möjligheten till egenförsörjning, utbildningsnivå och möjligheten att aktivt delta i samhället.

 

Långsiktiga mål

 • Positiv påverkan och bra villkor för dem som lever och arbetar i leveranskedjan.
 • 100 procent av DT:s sortiment ska vara godkända enligt kriterier för goda produktionsförhållanden
 • Skapa ett sortiment och en arbetsplats där mångfald och lika rättigheter är en självklarhet.
 • Långsiktiga relationer med formgivare, leverantörer och medarbetare.
 • Skapa en sund arbetsplats där medarbetarna, känner stolthet, trygghet och inspiration

 

Möjligheter - Marknadsplats för innovation och hållbara affärsmöjligheter

 

Löfte

 1. Skapa affärsmöjligheter och/eller affärsmodeller som är hållbara
 2. Stödja innovation och entreprenörskap/egenföretagande som leder till hållbara lösningar

 

Varför är detta viktigt?

De akuta globala utmaningar som vi står inför kräver nya sätt att göra affärer. För Designtorget innebär det att vi måste skapa affärsmöjligheter som är hållbara för så många som möjligt. En del i detta är att premiera nya innovativa lösningar på hållbarhetsproblem så som matsvinn genom produkter som till exempel regrowth. En annan del är att stödja entreprenörskap och företagande genom att arbete med närproducerat och småskaligt.

 

Långsiktiga mål

 • Stödja innovation och entreprenörskap/egenföretagande.
 • Närproducerad och ny design
 • Utveckla en produktlinje som löser hållbarhetsproblem (regrowth)

 

 

 

 

 

Inloggning
Skapa ett konto
Återställ lösenord