Betala med Klarna & Swish
Presenttips! Upp till 40%
Fraktfritt till ombud över 499kr

Integritetspolicy


Din personliga integritet är viktig för Designtorget. Därför följer Designtorget denna Integritetspolicy som är framtagen utifrån tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar hur Designtorget samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot Designtorget och hur du kan använda dig av dem. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Har du frågor om Designtorgets integritetspolicy eller dataskyddsbehandling kan du kontakta Designtorget.

 

Integritetspolicyn omfattar alla personuppgifter som Designtorget samlar in, främst via Designtorgets hemsida designtorget.se (”designtorget.se”) eller i våra fysiska butiker.

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på designtorget.se

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Designtorget AB, org.nummer: 556508-3267 med adress Box 12185
S-102 25 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Designtorget?

Personuppgifter som du har lämnat till Designtorget: När du handlar i någon av Designtorgets fysiska butiker, vid köp eller som besökare på designtorget.se, vid prenumeration av Designtorgets nyhetsbrev eller när du kontaktar Designtorget via kundtjänst eller Designtorgets sociala medier kan du komma att ge Designtorget information om dig själv.

 • Person- och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. samt
 • Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation

Personuppgifter som Designtorget har samlat in om dig: Designtorget samlar in personuppgifter om dig när du handlar i Designtorgets fysiska butiker, vid köp eller besökare på designtorget.se, vid prenumeration av Designtorgets nyhetsbrev eller när du kontaktar Designtorget via kundtjänst eller Designtorgets sociala medier.

 • Information om varor och/eller tjänster som du har visat intresse för på designtorget.se;
 • Information om e-post från Designtorget öppnas och vad du klickar på i e-postmeddelandet;
 • Din order- och köphistorik och köpmönster som kund;
 • Information om du använder Designtorgets tjänster, så som svarstid för sidor, nerladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Enhetsinformation som IP-adress, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar

Personuppgifter som Designtorget har samlat in från tredje part: Designtorget kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempelvis kan annonsnätverk och mätverktyg hjälpa Designtorget att förstå användarmönster och -preferenser. Det är till för att få större förståelse för annonsens relevans, effektivitet och för att ge information som är mer intressant för dig som kund.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen av dina personuppgifter

Designtorget behandlar dina personuppgifter för att kunna verkställa vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan vi ingår ett avtal enligt följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • För att administrera din beställning och kundrelationen, t.ex. för att förse dig med information, produkter och tjänster från Designtorget;
 • För att kunna hantera din prenumeration av Designtorgets nyhetsbrev;
 • För att ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver gällande Designtorgets tjänster; samt
 • För att kunna hantera deltagande i eventuella tävlingar och event

Designtorget behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt följande ändamål:

 • Följa tillämplig lagstiftning så som bokföringslagen och konsumenträttslig lagstiftning; samt
 • Förhindra missbruk så som bedrägeri och identitetskapning

Designtorget behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning enligt följande ändamål:

 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring;
 • För att skicka personligt anpassade och attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de representeras på ett effektivt sätt; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst eller förhindra olovlig inloggning

Intresseavvägning används av Designtorget eller tredje part för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt relevant kommunikation. Designtorget vill även säkerställa att Designtorgets tjänster är relevanta varför Designtorget behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.

Dina personuppgifter är nödvändiga för att Designtorget ska kunna fullgöra vårt avtal samt uppfylla Designtorgets åtaganden i förhållande till dig.

Är dina personuppgifter tillgängliga för andra?

Designtorget kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. 

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. Detta behövs för att kunna hantera Designtorgets prenumerationstjänster och personuppgifter, vilka behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar som prenumererar på Designtorgets nyhetsbrev.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. Designtorget använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

Samarbetspartners som hanterar betalning. Designtorget hanterar betalningar med hjälp av leverantörer för att garantera en snabb och säker betalning för alla Designtorgets kunder.

Vid avyttring. Designtorget kan komma att dela din information till tredje parter:

 • I de fall Designtorget säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Designtorget komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar
 • Om Designtorget eller en väsentlig del av Designtorgets tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Designtorgets kunder komma att delas.

Designtorget kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Personuppgifter som Designtorget har samlat in från tredje part. 

Designtorget kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempelvis kan annonsnätverk och mätverktyg hjälpa Designtorget att förstå användarmönster och -preferenser. Det är till för att få större förståelse för annonsens relevans, effektivitet och för att ge information som är mer intressant för dig som kund. För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av oss kan vi komma att inhämta personuppgifter från vårt moderbolag Åhléns AB:s medlemsdatabas.

Var behandlar Designtorget dina personuppgifter?

Designtorget och Designtorgets leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Designtorget har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Designtorget kundtjänst under rubriken Kontakta oss.

Hur länge behandlar Designtorget dina personuppgifter?

Designtorget behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Hur lång tid påverkas dels av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Så länge det krävs att vi sparar dina personuppgifter enligt lagstadgade lagringstider kommer Designtorget att behandla dem. Designtorget behandlar även din data för andra syften som inte omfattas av kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar Designtorget datan endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall Designtorget behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. 

I enlighet med gällande lagstiftning har Designtorget rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Designtorget kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Har du lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Designtorget att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar Designtorget att du inte vill motta direktmarknadsföringen. Det kan du göra genom att kontakta Designtorgets kundtjänst.

När du har registrerat dig som prenumerant av Designtorgets nyhetsbrev behandlar Designtorget dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos Designtorget eller begär att Designtorget ska radera vissa uppgifter. Designtorget kommer att radera dina kontaktuppgifter från våra nyhetsbrev om du har varit inaktiv i 24 månader.

Dina personuppgifter kan endast sparas längre än vad som angetts ovan om Designtorget är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar Designtorget dina personuppgifter?

Designtorget vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Designtorget behandlar om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det kan vara information om vilka kategorier samt specifika personuppgifter som Designtorget behandlar och för vilka ändamål Designtorget använder personuppgifterna. Du har även rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Om du vill att Designtorget ska radera eller begränsa användandet av dina personuppgifter har du rätt att invända mot Designtorgets behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag från rätten till radering för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Designtorget måste spara personuppgifterna. Efter en invändning krävs att Designtorget visar att Designtorgets berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Om detta inte görs kan Designtorget inte fortsätta behandla dina uppgifter efter en invändning.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Designtorget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill invända mot en behandling av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys har du rätt att göra det, när som helst.

All kommunikation och samtliga åtgärder som Designtorget vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Designtorget förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till Designtorget framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende Designtorgets behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Designtorgets användning av cookies och liknande tekniker

För att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt hos Designtorget online använder sig Designtorget av cookies och liknande spårningstekniker. På så sätt kan Designtorget leverera en skräddarsydd upplevelse av Designtorgets tjänster. Designtorget använder cookies på designtorget.se och i Designtorgets tjänster. Här förklaras hur Designtorget använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Vilka cookies använder sig Designtorget av?

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos Designtorget används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder sig Designtorget av cookies?

Designtorgets cookies används för att förbättra tjänster som Designtorget erbjuder dig. Några av Designtorgets tjänster behöver cookies för att fungera korrekt medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies möjliggör för Designtorget att rikta relevant marknadsföring till dig. Cookies används även för övergripande analytisk information avseende din användning av Designtorgets tjänster samt för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Klicka här för att se en lista på alla cookies.

Designtorgets användande av Google Analytics

Med hjälp av Google Analytics analyserar Designtorget uppgifter, bland annat personuppgifter, kring ditt användande av designtorget.se och din aktivitet på Designtorgets sidor på sociala medier samt uppgifter om dina eventuella köp på Designtorget online. Designtorget använder detta som ett led i marknadsföringen. Med hjälp av Google Analytics behandlar vi personuppgifter för att kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om vad du tidigare besökt online samt för att kunna utveckla Designtorgets produkter och tjänster. Utifrån detta kan vi även utvärdera ditt användande av designtorget.se och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Kan man styra användning av cookies?

Du har möjlighet att ändra inställningar för användningen och omfattning av cookies i din webbläsare. Gå till dina inställningar för webbläsaren eller en enhet för att lära dig mer om hur du justerar cookiesinställningarna. Exempelvis är det möjligt att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies innan du stänger ner din webbläsare. Vissa av Designtorgets tjänster kommer eventuellt inte fungera om du blockerar eller raderar cookies i din webbläsare.

Förändring av Integritetspolicyn

Designtorget förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Förändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på designtorget.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. Gällande villkor finns tillgängliga på www.designtorget.se/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till Designtorget

Har du frågor rörande Designtorgets hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Designtorgets hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta Designtorget enligt uppgifterna nedan. Du som inte önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst kontakta Designtorgets kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du mottagit kommunikationen i.

Adress kundtjänst:

Designtorget
Box 4015
171 04 Solna
E-post:
 [email protected]
Telefon:  08-518 074 27
Webb: designtorget.se/kontakt

*Integritetspolicyn fastställdes av Designtorget AB den 22/5 2018.

Inloggning
Skapa ett konto
Återställ lösenord